NorthGrid wil de samenwerking op het gebied van ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland bevorderen. In de toekomst wordt een flink aantal nieuwe ondergrondse verbindingen aangelegd in deze regio. Dat kan zijn voor het transport van warmte en (groene) waterstof om huizen van energie te voorzien en bijvoorbeeld (circulair) industriewater of CO2 om de industrie duurzamer te maken.

Op dit moment is er geen coördinatie voor totstandkoming van deze infrastructuur en dat betekent dat elke partij die een kabel of leiding wil aanleggen hiervoor alles zelf moet regelen. NorthGrid wil voorzieningen treffen waardoor het proces, wat leidt tot het inpassen van nieuwe ondergrondse verbindingen, van tevoren met alle belanghebbenden wordt afgestemd. Wij streven hierbij naar clustering van kabels en leidingen.

Voordelen hiervan zijn:

Betrokkenen hoeven niet elke keer met een nieuwe partij dezelfde gesprekken te voeren.
Er is overzicht over alle ontwikkelingen van ondergrondse infrastructuur, waardoor projecten gecombineerd kunnen worden en voor minder overlast zorgen.
Er wordt minder beslag gelegd op de openbare ruimte door het clusteren van leidingen.
Een kortere doorlooptijd waardoor wordt bijgedragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

MEERWAARDE DOOR SAMENWERKING

Wij zijn ervan overtuigd dat buisleidingen een belangrijke schakel vormen in het verduurzamen van de samenleving. De aanwezigheid van verbindende ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland leidt tot een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en industrie en dan vooral de circulaire- en verduurzamende partijen. Denk hierbij aan kabels en leidingen voor waterstof/warmte/circulair industriewater/ groene stroom/CO2.

Op die manier kunnen buisleidingen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van onze regio. We kijken niet alleen naar nieuwe leidingen maar zeker ook naar hergebruik van bestaande leidingen.

Omdat buisleidingen dwars door het land lopen en het veel partijen raakt (bewoners, landeigenaren, gemeenten, natuurorganisaties etc.) is het belangrijk dat zij al vroeg bij de mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur worden betrokken. We moeten het immers samen doen.

Northgrid wil hier als onafhankelijke partij een kartrekkers rol invullen, waarbij de belangen van alle partijen op een transparante manier worden meegenomen en afgewogen.

Ondergronds transport heeft toekomst

In Nederland ligt ruim 18.000 kilometer leidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (aardgas, olieproducten en chemicaliën) en ruim 100.000 kilometer aan transportleidingen voor (drink)water. Dit netwerk aan buisleidingen is essentieel voor het veilig vervoeren van producten die nodig zijn in het dagelijkse leven, onze energievoorziening en voor het draaiend houden van de industrie.

Buisleidingtransport is een veilige, geruisloze en mileuvriendelijke manier om grote volumes producten te vervoeren, waarbij de overlast voor de omgeving in de gebruiksfase minimaal is.

INformatie Kickstarter

NorthGrid is de kartrekker en aanjager van een initiatief om de verduurzaming van de industrie in Noord-Nederland een ‘kickstart’ te geven. Samen met de leden van onze raad van advies werken wij aan het tot stand brengen van een leidingbundel die op korte termijn (eind 2025-begin 2026) de Eemshaven met het Chemie Park Delfzijl verbindt. Deze leidingbundel bevat 2 relatief kleine leidingen (15 cm doorsnee) die op lage druk (< 16 bar) geopereerd zullen worden. De bedoeling is dat deze leidingen eerst waterstof zullen vervoeren. Later – als het nationale waterstofnetwerk klaar is – kunnen deze leidingen worden gebruikt om andere producten te vervoeren. Daarmee kunnen circulaire ketens tussen de twee gebieden tot stand komen en werken we aan de vergroening van onze regio. Als eerste stap hebben we hiervoor een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door Antea. Dit rapport is via de link hieronder te downloaden.

2023 09 14 – NorthGrid Antea Haalbaarheidsstudie H2 kickstarterleiding voor publicatie

Ook hebben we de meest voorkomende vragen over de ontwikkeling van de Kickstarter en het landelijke waterstof netwerk op een rijtje gezet. Deze zijn via de onderstaande link te downloaden.

2023 10 04 Q&A Kickstarter en Waterstofnetwerk Nederland

De kansen die de Kickstarter biedt voor het op korte termijn verbinden van de eerste producenten en afnemers worden op dit moment verder onderzocht. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Groningen.

OVERZICHT ONDERGRONDSE LEIDINGEN IN NOORD NEDERLAND

(niet-uitputtend, afkomstig van openbare bronnen)

Over Northgrid

NorthGrid is de handelsnaam van de Stichting UFO BED, die al sinds 2009 bestaat. Wij hebben een Raad van Toezicht die bestaat uit RWE, A. Hak en Groningen Seaports. Om een zo breed mogelijke inbreng in de Stichting te krijgen is een Raad van Advies opgericht waarin we partijen uit de regio vragen om met ons mee te denken en te bepalen waar we onze energie in stoppen. De leden van de Raad van Advies delen hun ideeën en ontwikkelingen, waaruit we gezamenlijk bepalen wat de volgende stappen zijn. Op dit moment denken de volgende partijen actief met ons mee en zijn onze Raad van Advies

Noord Gas Transport – Engie – RWE – Nedmag – Getec Park Emmen – Gasunie – Groningen Seaports –

Soluforce – Teijin Aramid – Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta –

ProDOConsult – Water & Energy Solutions

Kom in contact

Samenwerken? Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op